Akademik Personel


Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı
ademir artvin.edu.tr
1558
ademir artvin.edu.tr
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı
cagriozdenk artvin.edu.tr
cagriozdenk artvin.edu.tr
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı
vozcan artvin.edu.tr
1073
vozcan artvin.edu.tr