Akademik Personel


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı
Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı
ademir artvin.edu.tr
1558
ademir artvin.edu.tr
Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı
cagriozdenk artvin.edu.tr
cagriozdenk artvin.edu.tr
Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı
vozcan artvin.edu.tr
1073
vozcan artvin.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
gamzeunaldi artvin.edu.tr
gamzeunaldi artvin.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
mtasci artvin.edu.tr
mtasci artvin.edu.tr
Antrenörlük Bölümü
Antrenörlük Ana Bilim Dalı
Antrenörlük Ana Bilim Dalı
fcifci artvin.edu.tr
fcifci artvin.edu.tr
Antrenörlük Ana Bilim Dalı
irfankurudirek artvin.edu.tr
irfankurudirek artvin.edu.tr
Rekreasyon Bölümü
Rekreasyon Ana Bilim Dalı