BESYO Akademik Yükseltme, Atama ve Değerlendirme Kurulu


BESYO AKADEMİK YÜKSELTME, ATAMA VE DEĞERLENDİRME KURULU TEŞKİLİ

S.No

Adı Soyadı

Unvanı/Görevi

Kuruldaki Görevi

1

Doç. Dr. Ümit KUL

Yüksekokul Müdürü

Kurul Başkanı

2

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÖZCAN

Yüksekokul Müdür Yrd.

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman DEMİR

Spor Yöneticiliği Böl. Bşk.

Üye