Danışmanlar


Spor Yöneticiliği Bölümü 1. Sınıf Danışmanı    Dr. Öğr. Üyesi Çağrı ÖZDENK
Spor Yöneticiliği Bölümü 2. Sınıf Danışmanı 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman DEMİR

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1. Sınıf Danışmanı 

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi SAMAR