Genel Bilgiler


Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü olarak temel amacımız, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör spor işletmelerinin yönetici ve araştırmacı ihtiyacını karşılamak; aynı zamanda evrensel düzeyde bilgi üretimine katkıda bulunmaktır. Spor yöneticileri, spor politikalarının oluşturulması, spor kurum ve organizasyonlarının etkili bir şekilde yönetilmesi, herkes için spor anlayışının yaygınlaştırılması ve spor bilimlerindeki gelişmelerle spor uygulayıcılarının buluşturulması açısından son derece önemli bir sorumluluğa sahiptir. Üniversiteler, bir taraftan bu sorumluluğun bilincinde olan ve sektörün ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan donanımda meslek elemanları yetiştirirken; diğer taraftan da ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmelidir. Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü, üniversitemizin vizyonu doğrultusunda ülkemizin ve sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak aklı hür, vicdanı hür, yaratıcı ve yeniliklere açık, toplumsal dinamik ve değerleri bilen, sorumluluk duygusu ve özgüvenleri yüksek spor yöneticileri yetiştirme çabası içerisindedir. Bu çerçevede sürdürülebilir ve hedef odaklı bir kalite anlayışı ile uyguladığımız programlarımızı ve eğitim anlayışımızı geliştirme çabası içerisindeyiz.

Mezunlarımız “spor yöneticisi” unvanı almakta olup; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatları, Spor Federasyonları, Spor Kulüpleri, Fiziksel Uygunluk (Fitness) Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve Yerel Yönetimlerin ilgili birimlerinde istihdam fırsatları bulabilmektedir. İş tanımları ise, her türlü sportif fiziki yapılara sahip, kamu ve özel kurumların tesislerini yönetmek ve sportif organizasyonları koordine etmek.

 

Spor Yöneticiliği bölümü 2019-2020 akademik yılında 40 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.