Kurul ve Komisyonlar


                                                                                                                 MÜDÜR YARDIMCILARI

Unvan-Ad-Soyad

Başlama Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÖZCAN

05.09.2019

Dr. Öğretim Üyesi Meziyet TAŞÇI

18.06.2020

                                                                                                              YÜKSEKOKUL KURUL ÜYELERİ

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Doç. Dr. Ümit KUL

Başkan

28.01.2019

Doç. Dr. Abdurrahman DEMİR Üye (Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı) 05.09.2019

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÖZCAN

Üye

05.09.2019

Dr. Öğretim Üyesi Meziyet TAŞÇI

Üye

18.06.2020

Dr. Öğretim Üyesi Gamze ÜNALDI

Üye (Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı)

17.06.2020

Murat Yıldız

Raportör

13.10.2020

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Doç. Dr. Ümit KUL

Başkan

28.01.2019

Doç. Dr. Abdurrahman DEMİR Üye 17.09.2019

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÖZCAN

Üye

17.09.2019

Dr. Öğretim Üyesi Meziyet TAŞÇI

Üye

18.06.2020

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed İrfan KURUDİREK

Üye

05.10.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ezgi SAMAR

Üye

05.10.2020

Murat YILDIZ

Raportör

13.10.2020

AKADEMİK YÜKSELTME, ATAMA VE DEĞERLENDİRME KURULU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Doç. Dr. Ümit KUL

Başkan

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÖZCAN

Üye

30.09.2020

Doç. Dr. Abdurrahman DEMİR

Üye

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Meziyet TAŞÇI

Yedek Üye

30.09.2020

YÜKSEKOKUL SEÇİM KURULU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Doç. Dr. Çağrı ÖZDENK

Kurul Başkanı

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat ÇİFÇİ

Üye (Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı)

07.06.2021

Dr. Öğretim Üyesi Ezgi SAMAR

Üye (Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı)

30.09.2020

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÖZCAN

Kurul Başkanı

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Meziyet TAŞÇI

Üye

30.09.2020

WEB SORUMLULARI

Görevi

Unvanı

Adı Soyadı

Temsil Ettiği Birim

Yüksekokul Koordinatörü ve Web Sayfası Sorumlusu

Dr. Öğretim Üyesi

Volkan ÖZCAN

Yüksekokul

Web Sorumlusu

Dr. Öğretim Üyesi

Meziyet TAŞÇI

Yüksekokul

Web Sorumlusu

Doç. Dr.

Abdurrahman DEMİR

Spor Yöneticiliği Bölümü

Web Sorumlusu

Dr. Öğretim Üyesi

Gamze ÜNALDI

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Web Sorumlusu

Yüksekokul Sekreter V.

Murat YILDIZ

Yüksekokul

Web Sorumlusu

Hizmetli 

Kadriye UĞURAL

Yüksekokul

ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

1.SINIF Doç. Dr. Çağrı ÖZDENK

2.SINIF Doç. Dr.Abdurrahman DEMİR 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

1.SINIF Dr. Öğretim Üyesi Ezgi SAMAR

YÜKSEKOKUL STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Doç. Dr. Ümit KUL

Kurul Başkanı

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÖZCAN

Üye

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Meziyet TAŞÇI

Üye

30.09.2020

Doç. Dr. Abdurrahman DEMİR

Üye

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Muhammet İrfan KURUDİREK

Üye

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Gamze ÜNALDI

Üye

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat ÇİFÇİ

Üye

30.09.2020

YÜKSEKOKUL KALİTE KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Doç. Dr. Ümit KUL

Yüksekokul Müdürü

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÖZCAN

Müdür Yardımcısı

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Meziyet TAŞÇI

Müdür Yardımcısı

30.09.2020

Doç. Dr. Abdurrahman DEMİR

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Gamze ÜNALDI

Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed İrfan KURUDİREK

Öğretim Elemanı Temsilcisi

07.06.2021

Doç. Dr. Çağrı ÖZDENK

Öğretim Elemanı Temsilcisi

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat ÇİFÇİ

Öğretim Elemanı Temsilcisi

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ezgi SAMAR

Öğretim Elemanı Temsilcisi

30.09.2020

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Doç. Dr. Çağrı ÖZDENK

Başkan

07.06.2021

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÖZCAN

Üye

07.06.2021

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat ÇİFÇİ

Üye

18.12.2020

Dr. Öğretim Üyesi Muhammet İrfan KURUDİREK Üye 07.06.2021

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi Gamze ÜNALDI

Başkan

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Meziyet TAŞÇI

Üye

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ezgi SAMAR

Üye

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat ÇİFÇİ Üye 07.06.2021

BURS KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÖZCAN

Başkanı

30.09.2020

Doç. Dr. Abdurrahman DEMİR

Üye

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Gamze ÜNALDI

Üye

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ezgi SAMAR

Üye

30.09.2020

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat ÇİFÇİ

Başkan

26.11.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ezgi SAMAR

Üye

26.11.2020

Doç. Dr. Abdurrahman DEMİR

Üye

26.11.2020

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed İrfan KURUDİREK

Başkan

26.11.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat ÇİFÇİ

Üye

26.11.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ezgi SAMAR

Üye

26.11.2020

SINAV ve DERS PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi Gamze ÜNALDI

Başkan

26.11.2020

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÖZCAN

Üye

26.11.2020

Doç. Dr. Çağrı ÖZDENK

Üye

26.11.2020

Öğretim Görevlisi Hasan Tahsin ASLAN

Üye

26.11.2020

MUAFİYET GEÇİŞ ve UYUM (intibak) KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi Meziyet TAŞÇI

Başkan

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ezgi SAMAR

Üye

30.09.2020

Doç. Dr. Çağrı ÖZDENK

Üye

30.09.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat ÇİFÇİ

Üye

30.09.2020

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÖZCAN

Başkan

26.11.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat ÇİFÇİ

Üye

26.11.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ezgi SAMAR

Üye

26.11.2020

Öğretim Görevlisi Hasan Tahsin ASLAN

Üye

26.11.2020

TANITIM ve ORGANİZASYON KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi Gamze ÜNALDI

Başkan

26.11.2020

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed İrfan KURUDİREK

Üye

26.11.2020

Öğretim Görevlisi Fikri ÖZKAN

Üye

26.11.2020

Öğretim Görevlisi Hasan Tahsin ASLAN

Üye

26.11.2020

SATIN ALMA KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Doç. Dr.Abdurrahman DEMİR

Başkan

26.11.2020

Dr. Öğretim Üyesi Gamze ÜNALDI

Üye

26.11.2020

Doç. Dr. Çağrı ÖZDENK

Üye

26.11.2020

Öğretim Görevlisi Hasan Tahsin ASLAN

Üye

26.11.2020

TAŞINIR SAYIM KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Doç. Dr. Abdurrahman DEMİR

Başkan

26.11.2020

Öğretim Görevlisi Fikri ÖZKAN

Üye

26.11.2020

MUAYENE ve KABUL KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi Ezgi SAMAR

Başkan

26.11.2020

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÖZCAN

Üye

26.11.2020

Öğretim Görevlisi Fikri ÖZKAN

Üye

26.11.2020

Öğretim Görevlisi Hasan Tahsin ASLAN

Üye

26.11.2020

SOSYAL ve SPORTİF FAALİYETLER KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Doç. Dr. Abdurrahman DEMİR

Başkan

26.11.2020

Dr. Öğretim Üyesi Gamze ÜNALDI

Üye

26.11.2020

Öğretim Görevlisi Fikri ÖZKAN

Üye

26.11.2020

Öğretim Görevlisi Hasan Tahsin ASLAN

Üye

26.11.2020

DESTEK HİZMETLERİ DENETLEME KOMİSYONU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Doç. Dr. Çağrı ÖZDENK

Başkan

26.11.2020

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat ÇİFÇİ

Üye

26.11.2020

Öğretim Görevlisi Fikri ÖZKAN

Üye

26.11.2020

Öğretim Görevlisi Hasan Tahsin ASLAN

Üye

26.11.2020

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Temsil Ettiği Birim

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed İrfan KURUDİREK

Yüksekokul Koordinatörü

Yüksekokul

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÖZCAN

Bölüm Koordinatörü

Spor Yöneticiliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat ÇİFÇİ

Bölüm Koordinatörü

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Temsil Ettiği Birim

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat ÇİFÇİ

Yüksekokul Koordinatörü

Yüksekokul

Doç. Dr. Çağrı ÖZDENK

Bölüm Koordinatörü

Spor Yöneticiliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Ezgi SAMAR

Bölüm Koordinatörü

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Temsil Ettiği Birim

Doç. Dr. Çağrı ÖZDENK

Yüksekokul Koordinatörü

Yüksekokul

ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ SORUMLUSU

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi Meziyet TAŞÇI Yüksekokul

Üye

30.09.2020

ORVİKS–KALİTE ve BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROGRAMI SORUMLULARI

Unvan-Ad-Soyad

Görevi

Başlama Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÖZCAN

Üye

26.11.2020

Yüksekokul Sekreter V. Murat YILDIZ

Üye

26.11.2020