Yüksekokul Kurulu


Doç. Dr. Ümit KUL                                                            Müdür/Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÖZCAN                                           Müdür Yardımcısı/Üye                                                                 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman DEMİR                                 Bölüm Başkanı/Üye

Murat YILDIZ                                                                     Yüksekokul Sekreteri/Raportör