Yüksekokul Yönetim Kurulu


Doç. Dr. Ümit KUL                                                            Başkan

Prof. Dr. Murat KİBAR                                                       Üye

Doç. Dr. Fikret SÖZBİLİR                                                  Üye

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÖZCAN                                           Üye                        

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman DEMİR                                 Üye

Murat YILDIZ                                                                     Raportör